Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

.:: Szkolenia » Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

 
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest:
 
Wypełnienie i wysłanie przez Uczestnika elektronicznego Formularza Zgłoszenia ze strony internetowej: FORMULARZ
 
Po zgłoszeniu chęci udziału w szkoleniu uczestnik otrzyma pocztą elektroniczną formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, podpisać i odesłąć do biura MediComp na nr faksu: 77 55 00 347, lub przesłać skan na adres e-mail: szkolenie@medicomp.com.pl. Szczegółowe informacje organizacyjne będą wysłane do uczestników szkolenia drogą maillową.
 
2. Rezygnacja z udziału w konferencji:
 
a) Szkolenia bezpłatne - udział w szkoleniu jest bezpłatny jednak z uwagi na ponoszone przez organizatora koszty oraz ograniczoną ilość miejsc, bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa na 2 dni przed planowanym terminem pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji e-mailem na adres szkolenie@medicomp.com.pl lub faksem 77 55 00 347. W przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na szkoleniu Organizator pobierze opłatę manipulacyjną w wysokości 50 zł netto.
 
b) Szkolenia płatne - udział w szkoleniu jest płatny, istnieje jednak możliwość bezpłatnej rezygnacji ze szkolenia (uzyskania pełnego zwrotu zaliczki) pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji na 4 dni przed planowanym terminem e-mailem na adres szkolenie@medicomp.com.pl lub faksem 77 55 00 347. W przypadku nieprzesłania rezygnacji i nieobecności na szkoleniu Organizator pobierze pełną opłatę od zgłaszanego podmiotu.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie. W przypadku odwołania konferencji przez Organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.
 
Na listę uczestników umieszczane będą osoby, które na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia dokonają pełnej wpłaty na podane poniżej konto.
 
Nr konta: ING BŚ O/Strzelce Opolskie
63 1050 1487 1000 0023 0803 6132
MediComp, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Chrobrego 2/16
 
Prosimy o dokładne podanie nazwy zgłaszanej placówki w tytule przelewu.