Zdalna mMedica
Sklep MediComp
Sklep MediComp

Wydawnictwo

Sklep MediComp

Szkoła mMedica ONLINE

Szkoła mMedica to propozycja odrębnych tematycznie szkoleń/warsztatów dotyczących wybranych zagadnień obsługi programu mMedica.

/szkola-mmedica-online,118.html

Formularz

Proszę uważnie wypełnić formularz
Podane dane będą użyte do wystawienia fakturyNazwa firmy

Adres: ulica, nr domu, numer lokalu
/
Adres: miejscowość, kod pocztowy
-
NIP

Telefon

E-mail


Imię i Nazwisko - osoby kontaktowej


- Zgadzam się na otrzymanie faktury Vat na adres e-mail.
- Zaznacz jeśli jesteś zwolniony z VAT.Wybierz szkolenie
ABI w placówce medycznej
(Pierwszy uczestnik z firmy: 500 zł, każdy następny: 450 zł)

- Ilość osób zgłaszanych na szkolenie- Tak, akceptuję Warunki Uczestnictwa

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez MediComp, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji zamówienia oraz w celach informacyjnych i marketingowych świadczonych przez MediComp, w tym przede wszystkim na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych, ich poprawianie i uzupełnianie oraz prawo wnoszenia sprzeciwów i żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

* W przypadku gdy nie zbierze się odpowiednia liczba osób zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.